Lázně Bohdaneč

               Celoroční objednávky na rok 2018
     

  

  Pondělí

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Úterý

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

  16:00 - 17:00   Brožek

 

 

  Středa

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

  18:30 - 20:00   senioři

 

  Čtvrtek

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

  17:00 - 19:00   Karafiát  

 

 

 

 

  Pátek

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Sobota

-

   8:30 - 9:30    senioři

-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

   18 - 20  Karafiát  volej.

  Neděle

- 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-     8:00 - 9:00   Novotný

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 


 

 

červeně: dnes zrušeno

     je možné se objednat

 

 

  černě : obsazeno

 objednáno na celý rok

modře : obsazeno

 

    objednáno na jeden den

 

   zeleně: přerušeno 

      je možné se objednat

 

 

 

                                      Podrobný rozpis je na rezervaci v kalendáři 

   ----------------------------------------------------------------------  

                 Poplatek : 1hod/100Kč 

                                     více jak 5 osob - 1hod/150Kč                

                                      Provoz a správa hřiště

                              Za provoz hřiště odpovídá správce    J. Bořil 

                Objednávky na internetu       www.hristebohdanec.webnode.cz

                       Vstup na hřiště bez přezutí (v arealu) do čisté

                                       sportovní (sálové) obuvi je

                                                     ZAKÁZÁN !!!                        

                                                                                          

                              TURFY  jsou  ZAKÁZANÉ !!! 

        Provozovatel hřiště ani Město Lázně Bohdaneč nenese odpovědnost 

        za případné škody uživatelů na jejich majetku ani za úrazy vzniklé na hřišti.

                               Návštěvníci jej používají na vlastní nebezpečí.

    ------------------------------------------------------------------------------------------

       Aktualizace přihlášek  vždy 24 hodin předempodle pořadí příhlášených

       Přihláška je potvrzena v  Odpovědi  slovem " Hotovo. " .

       V kalendáři je napsáno :       jméno                 sport        hodin        zaplaceno

                                                            Kozák O.             tenis          1.5                  150.-  

                                                                 čas    16:00 - 17:30

       V případě pochybností  volejte na mobil 721803333   

 

       Denní objednávky v kalendáři na rezervaci.

       Objednávky přes internet  vždy na následující dny.

---------------------------------------------------------       

Povinná úprava povrchu

 

 1.   Po hře je každý uživatel povinen povrch hřiště po sobě upravit - 

         plochu přemést na celé ploše hřiště. 

 2.   Do doby pronájmu je zahrnuta i doba nutného úklidu hrací plochy. 

 3.   Tuto úpravu plochy je nutno provést i po maximálně 2 hodinách souvislé hry. 

 4.   Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn odmítnout 

          následný pronájem sportovního areálu danému uživateli.

 ---------------------------------------------------------------------

        Využití hřiště :

                        dopoledne   prac. dny:   pondělí - čtvrtek   ŠKOLA  8:00 - 14:00

                        odpoledne   prac. dny:   pondělí - pátek   14:00 - 21:00  (stř. čtvr. 14:30)

                        dopoledne   volné dny:   8:00 - 12:00

                        odpoledne   volné dny: 14:00 - 21:00

 -------------------------------------------------------------------------------------                    

                            P ř e s t á v k a   12:00 - 14:00

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Bořil 721803333
 

   Š K O L A     2016/2017

 pondělí 

11:20 - 12:50

 úterý

10:30 - 12:00     13:00 - 14:30

 středa

10:30 - 12:00    13:00 - 14:30

 čtvrtek

10:30 - 12:00

 pátek

10:30 - 12:00